CERTIFICAT ARACIS2Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prin Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport, acordă consultaţii gratuite elevilor din clasele a XII-a de la liceele din municipiul şi judeţul Arad, care vor susţine examenul de bacalaureat în luna august din acest an.

Consultaţiile vor avea loc la sediul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport (Str. Praporgescu nr. 1-3), tel: 0257250609
e-mail:steduc@uvvg.ro şi au următorul program:

* Matematică (lect. univ. dr. Alexandru Blaga) – luni, 14.30-16.30;

* Limba română (conf. univ. dr. Milancovici Speranţa; lect. dr. Florica Faur) – marţi 16.00- 18.00;

* Istorie (lect. univ. dr. Sorin Bulboacă) – joi, orele 15-17.

ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR  2014-2015 – SESIUNEA DE TOAMNĂ

Sesiunea de admitere din septembrie se organizează doar la acele programe de studiu la care nu au fost ocupate locurile după sesiunea iulie 2014.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad oferă numeroase facilităţi şi Burse „Vasile Goldiş” – şcolarizare gratuită, în număr nelimitat, studenţilor care se înscriu în anul I universitar 2014-2015 la una, sau mai multe specializări din cadrul celor 6 facultăţi ale UVVG, la sesiunea de toamnă.

Oferta academică este generoasă şi cuprinde 32 de specializări licenţă, 24 studii de masterat, 6 cursuri postuniversitare de specialitate, Şcoală doctorală în domeniile medicină şi biologie şi o Şcoală postdoctorală.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” are calificativul maxim „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT” acordat de ARACIS pentru performanţele obţinute în asigurarea calităţii actului de educaţie.

CALENDARUL ADMITERII:

1 septembrie – 21 septembrie – înscrierea candidaţilor; 22 septembrie – afişarea rezultatelor și formularea contestațiilor; 23 septembrie – afișarea rezultatelor finale

DOMENIUL SĂNĂTATE

Unde nu s-au ocupat locurile din domeniul Sănătate, în sesiunea de vară, cea de-a doua sesiune de admitere de toamnă are următorul grafic: 1 septembrie – 20 septembrie – înscrierea candidaţilor; 22 septembrie – susţinerea testului grilă; 24 septembrie – afişarea rezultatelor și formularea contestațiilor; 25 septembrie – afişarea rezultatelor finale

Acte necesare la înscriere: Diploma de bacalaureat în original, sau adeverinţă în original; Certificat de naştere (copie legalizată); Certificat de căsătorie (copie legalizată); Adeverinţă medicală; Trei fotografii format ľ; Dosar plic.

Toţi studenţii pot beneficia, la cerere, de eşalonarea plăţii taxei de şcolarizare în rate lunare. Nu se percepe taxă de înscriere şi nici taxă de admitere. UVVG oferă condiţii avantajoase şi reducerea costurilor de preţ la cazare şi masă.

* Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şcolarizează absolvenţi de liceu cu, sau fără diplomă de bacalaureat prin colegii universitare.

Înscrieri și informații la Oficiul Permanent de Informare şi Înscriere (B-dul Revoluţiei nr. 94-96), luni – vineri între orele 9,00-18,00; sâmbătă şi duminică între orele 9,00-13,00; Telefon 0257/280373, sau email: admitere@uvvg.ro; site:www.uvvg.ro.

Biroul de presă al UVVG

Daniel Albu

 

Recomandările redacției