O delegație a Universității de Vest „Vasile Goldiș” condusă de prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii și prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, Rectorul UVVG, vor participa joi, 18.04.2013, la Conferința Universităților Private din România, cu tema „Rolul învăţământului privat în creşterea calităţi învăţămân­tului academic”, care se va desfășura la Universitatea „Româno – Americană”.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș”, Rector fondator, ne-a declarat că tematica Conferinței Universităților Private din România „Rolul învăţământului privat în creşterea calităţi învăţământului academic” este de mare responsabilitate. Vor fi discutate noile propuneri pentru Legea Educaţiei şi pentru Constituţie din partea repre­zentanţilor universităţilor private. Intenționăm să ne adu­cem și noi contribuţia, prin ceea ce realizează Universitatea noastră, în structura curriculară – un învăţământ de calitate, un învă­ţământ legat de antreprenoriat, învăţământ în care cen­trăm toate ideile pe studenţi. Dorim să demonstrăm că învăţământul privat din România nu mai este o alternativă a învăţământului de stat, ci este un învăţă­mânt care se susţine din forţe proprii, fără intervenţia şi ajutorul statului, dar de o mare calitate în ceea ce priveşte actul de predare, învăţare şi cerce­tare ştiinţifică”.
Biroul de presă al UVVG

Recomandările redacției