Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport (specializarea – Asistenţă Socială) din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a organizat, zilele trecute, la iniţiativa d-nei lect. univ. dr. Aurora Lupaş, şef Serviciu protecţie de tip familial şi adopţie din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Arad, un workshop, coordonat de prof. univ. dr. Teodor Pătrăuţă, decanul Facultăţii, unde studenţii, masteranzii şi cadrele didactice, au dezbătut problema discriminării copiilor de rromi.
Lect. univ. dr. Aurora Lupaş, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie, Educaţie Fizică şi Sport (specializarea Asistenţă Socială), ne-a declarat: „Întâlnim foarte multe cazuri, la noi în ţară, în care etnia rromă este discriminată. Pornind de la un studiu de caz, am ajuns la concluzia că, copiii de etnie rromă din România sunt mult mai discriminaţi faţă de alte etnii. Astfel, le-am propus participanţilor la workshop, discuţii şi reflecţii în urma studiului pe care l-am elaborat. De asemenea, am prezentat şi câteva filme documentare referitoare la poziţia Uniunii Europene în ceea ce priveşte discriminarea, poziţia autorităţilor locale, a şcolilor din România şi a bisericii referitoare la discriminarea etniei rrome”.
„Cu această ocazie, am prezentat şi studiul elaborat pe care l-am publicat în cartea mea „Adopţia copilului cu risc de excluziune”, la Editura „Vasile Goldiş” – University Press, cu sprijinul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, iar pe această cale îi mulţumesc încă o dată d-lui preşedinte, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii, pentru sprijinul acordat. În carte este prezentat un studiu în cadrul căruia sunt analizate cauzele pentru care copiii de etnie rromă nu sunt doriţi la adopţie, precum şi măsurile şi soluţiile propuse atât de mine, cât şi de alţi profesionişti din România, în sensul creşterii numărului de copii adoptaţi în ţara noastră”, a precizat lect. univ. dr. Aurora Lupaş, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport din cadrul UVVG, şef Serviciu protecţie de tip familial şi adopţie din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Arad.
Biroul de presă al UVVG

Recomandările redacției