lazar prima TOPAlesul local, totodată director în cadrul unei societăți comerciale locale și membru în Adunarea Generală a Acționarilor de la CET Hidrocarburi și-a propulsat consoarta, la rândul ei director în cadrul aceleiași societăți (Lazăr& Sőhne), în Consiliul de Administrație de la SC Târguri, Oboare Piețe SA, societate aflată în subordinea Primăriei.
Pentru a întruni toate condițiile necesare apariției conflictului de interese, respectiv a incompatibilității statutului de ales local cu celelalte funcții deținute de Eugen Rus, trebuie spus că și soția alesului local deține două posturi care „se bat cap în cap”. Concret, pe lângă statutul său de membru în Consiliul de Administrație al TOP SA, Amelia Rus deține și funcția de director în cadrul combinatului de prelucrare a cărnii Lazăr& Sőhne. În mod deloc întâmplător, Eugen Rus însuși deține o funcție de director în cadrul aceleiași firme.
Directorul TOP nu „vede” conflictul de interese
În mod ciudat, apartenența soților Rus la staff-ul de conducere al respectivei societăți private nu a sărit, până acum, în ochii niciunuia dintre superiorii lor ierarhici. Asta, pesemne, grație colaborării fructuoase dintre TOP SA și Lazăr&Sőhne ce deține puncte de desfacere a cărnii în mai toate piețele administrate de societatea aflată în subordinea aceleiași Primării din care Eugen Rus își primește și chenzina de consilier local. Că Eugen Rus și soția acestuia se află în ilegalitate atunci când vine vorba despre funcțiile și demnitățile deținute o spun și legile după care cei doi ar fi trebuit să se ghideze. Cu toate acestea, însuși directorul general al TOP SA pretinde că nu e nici urmă de ilegalitate în cazul celor două posturi ocupate de Amelia Rus (membru în Consiliul de Administrație al TOP SA și director al Lazăr& Sőhne, companie ce are o serie de contracte semnate cu societatea aflată în subordinea Primăriei). „Există contracte încheiate de TOP SA cu firma Lazăr& Sőhne, însă acest lucru nu înseamnă că Amelia Rus s-ar afla în incompatibilitate sau în conflict de interese, fiind membru în Consiliu de Administrație și director la respectiva companie. Spațiile din piețe au fost distribuite în urma unor licitații la care orice societate comercială putea să participe. În plus, relația noastră contractuală se derulează cu persoana juridică Lazăr& Sőhne, nu cu angajați ai acestei companii, iar contractele au fost încheiate cu administratorul firmei (n.r. Viorel Lazăr), înainte ca Amelia Rus să fie desemnată membru în Consiliul de Administrație al TOP SA. Așadar funcția ocupată de dânsa la respectiva societate nu influențează statutul său de membru în C.A., prin urmare nu poate fi vorba despre incompatibilitate sau conflict de interese”, e de părere Stelian Nistor, director general al SC TOP SA.
Conflictul de interese și incompatibilitatea, descrise în lege
Contrar spuselor directorului de la SC TOP SA, amalgamul de funcții deținute de soții Rus nu are nimic în comun cu legea. „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia; o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri; o altă autoritate din care fac parte; orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora; o asociaţie sau fundaţie din care fac parte”, se specifică în articolul 75 al Legii numărul 393 din 2004, privind Statutul aleşilor locali. În plus, aceleași legi pe care consilierul local Eugen Rus ar fi trebuit să le studieze înainte de a accede, împreună cu soția sa, la funcții ce „nu fac casă bună” prevăd următoarele: „Conflictul de interese se naşte dintr-o situaţie în care oficialul are un interes privat care influenţează sau este de natură a influenţa exercitarea cu imparţialitate şi obiectivitate a îndatoririlor sale publice. Interesul privat al oficialului include orice avantaj pentru sine sau pentru familia sa, rudele apropiate, prieteni şi persoane sau organizaţii cu care acesta are sau a avut relaţii de afaceri sau politice (inclusiv orice datorie, financiară sau civilă în legătură cu acestea). Pentru existenţa conflictului de interese este suficient ca interesul privat să fie de natură a in­- fluenţa exercitarea cu imparţialitate şi obiectivitate a funcţiei publice – acest rezultat nu trebuie neapărat să se producă. Interesul privat nu apar­ţine în mod obligatoriu direct oficialu­lui public. Recomandarea este foarte largă şi include în sfera posibililor beneficiari şi rudele apropiate (bunele practici au delimitat această categorie la rude de gradul 4), prieteni, persoane aflate în relaţii de afaceri sau politice”. Pentru ca lucrurile să fie și mai clare în privința funcțiilor deținute de consilierul local Eugen Rus și soția acestuia, conflictul de interese și incompatibilitatea sunt exemplificate, punctual, în articolele Legii numărul 161 din 2003. „Art. 88 – (1) Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu: funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, admi­- nis­trator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeţean respectiv sau la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială res­pectivă; funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o societate comercială de interes local ori la o societate comercială de interes naţional care îşi are sediul sau care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă; funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care îşi are sediul ori care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă (…) Conform Legii 161/2003, articolul 90, consilierii locali care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective (…) Art. 90. – (1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţio­nar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local”, prevede legea. Ră­mâne de văzut care va fi reacția Agenției Naționale de Integritate și a celorlalte foruri abilitate să stabilească legalitatea sau lipsa ei în cazul soților Rus.

Comentariile sunt închise.

Recomandările redacției