Interviu cu dr. Gheorghe Furău, candidat PSD la Consiliul Local al municipiului Arad

Domnule doctor Gheorghe Furău, ce v-a determinat candidați pentru un mandat de consilier municipal din partea PSD Arad?
Numai prin implicarea fiecăruia dintre noiputemschimba în bine orașul Arad, așa am decis implic din nou, după o pauză de patru ani, încare m-am ocupat doar de problemeleprofesionale de la spital. Am încredere Ilie Cheșaeste omul potrivitpentru a aduce acea schimbarepe care o dorim cu toții. Am fost colegi patru ani înConsiliul Local al municipiului Arad, în perioada2016-2020, chiar pot spune, glumind puțin, am stat în aceeași bancă, aveam locurile unul lângăcelălalt, așa îl cunoscfoarte bine și am decis alătur acestei echipeformate din persoane binepregătite, echipă care îmbină experiența cu tinerețea. Principalele melemotive sunt legate de dorința de a continua îmbunătățesc sistemul de sănătate local, în special construirea noiimaternități în Arad, un proiect pecare l-am susținutde ani de zile. Cred experiențamea ca medic șiconsilier poate contribui semnificativla realizareaacestui obiectiv esențial pentrucomunitateanoastră.
Ați anticipat a doua întrebare. Cât de realizabileste proiectul privind nouamaternitate?
Aradul are nevoie mai mult ca oricând de o nouămaternitate, nu avem voie ratăm aceastășansă de a construi un nou spital matern cu fonduri europene. Chiar dacă nu este soluția pecare am propus-o eu șipe care o consider cea maibună, cu acea locație nouă, în sistem pavilionarpentru secțiile spitalului. Avemtermen iunie 2026, așa factorii de decizie trebuie se mobilizeze și demareze lucrările cât mairepede, nu ratămacest obiectiv deosebit de important pentrucomunitatea arădeană. Construireauneimaternități este un pas important pentruîmbunătățirea serviciilor de sănătate pentrumame șicopii, dar este necesar lucrăm cu experții îndomeniul medical pentru a ne asigura maternitateaîndeplinește nevoile comunității. Sperca măcar înceasul al doisprezecelea conștientizeze toți factoriide decizie importanțaunui nou matern. Din parteamea există tot sprijinulși toată deschiderea.
Ați vorbit mai devreme despreîmbunătățireasistemului de sănătate din Arad. Care ar fiprimele măsuri care ar trebui luate?
Cred , după tragedia de la Colectiv și pandemie, artrebui regândim acest sistem, care și-a arătatvulnerabilitățile, dar asta e o discuție mailargă, pecare poate o vom purta cu altă ocazie. Dincolo de modernizarea și extindereainfrastructurii spitalelor șiclinicilor existente,pentru a asigura accesul la îngrijiri medicale de calitate, cred ar trebui punem mai mult accent pe medicina profilactică, pentru există o vorbă: este mai ușor previi decât vindeci, ceea ce araduce și o reducere substanțialăa fondurilorcheltuite în sistem. Și unde poți faciaceastăprevenție mai eficient decât în școli? PrimăriașiConsiliul Local au datoria de a acționa mai fermînaceastă direcție, prin dotarea cabinetelormedicale, stomatologice și psihologice din școli, angajarea de personal suplimentar. Crearea de programe de prevenție: dacă e vorbim doar de domeniulstomatologiei, avem exemplul din Ungaria, unde de două ori pe an toți copiii suntconsultați în cabinetelestomatologice din școli. E nevoie de programeprivind conștientizarea copiilorși tinerilor cu privirela importanța unui stil de viațăsănătos, campaniiîmpotriva consumului de alcool șidroguri etc. Apoi, ca administrație locală, putemsprijini medicii de familie, centrele de permanență, inclusiv prin dotăriși angajarea de personal suplimentar. De asemenea, este crucial lucrămla atragerea și formarea de medici și personal medical calificat, pentru a asiguraservicii de sănătate de înaltă calitate pentru toțiarădenii.
Dincolo de problemele din sănătate, ce credeți artrebui schimbat în Aradul anului 2024?
Cred Aradului ar trebui i se contureze un caracter bine definit, bazat pe resursele sale naturale, istorice și, cel mai important, pediversitateacetățenilor săi. Un motto la care ținfoarte mult ar fi: Arad-Orașul ECO-ACTIV. Administrația publicătrebuie concretizeze o strategie în legătură directăcu un plan investiționalpe termen lung și foarte lung, astfel încât Aradul poată face față cerințelor din toate domeniile. Și voi referi la câteva chestiuniconcrete. Unadintre ele ar fi utilizarea apelor geo-termale, chiardacă vom urma modelul vecinilor care au investitdeja în acest domeniu. Și nu gândescaici doar la turism, ci și la utilizarea acestor resursede ape geo-termale, pentru a asigura un trai eficient șisănătosarădenilor, prin producerea de utilități(încălzire, de exemplu). Crearea de parcuri noi încartiere, aproape de cetățeni. Revitalizarea zoneiCetății și a Ștrandului Neptun este un alt obiectivimportant. Ansamblul Cetatea Aradului trebuieconservat înstare inițială, ca formă și dimensiuni, unde funcționeze a doua zonă centrală a orașului, înconjurată de un parc de 80 de hectare. MunicipiulArad deține proprietăți din domeniulpublic, unde am putea realiza un nou spital. va fijudețean saumunicipal, este doar o chestiuneadministrativă. Cred cel mai bun amplasament arfi în cartierulSubcetate, unde municipalitatea are disponibile 30 de hectare. Sunt doar câteva punctedin ceea ce cred putem schimba în Arad, cu implicarea tuturorfactorilor de decizie. Suntconvins multe dintreaceste proiecte, dar și altelepe care le propune echipaPSD, vor putea fiimplementate în anii următori, cu Ilie Cheșa primarși cu o echipă numeroa de consilieri municipalisocial-democrați.

 

 

Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – Organizația Județeană Arad; Realizat de Actualitatea Arad SRL

Cod de identificare mandatar financiar coordonator: 21240002.

Lasă un răspuns

Recomandările redacției