metrorex metrorex1 metrorex2Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a informat Astra Vagoane Călători Arad, printr-o scrisoare emisă miercuri seara, asupra „…suspendării procedurii de achiziţie publică, şi pe cale de consecinţă suspendarea soluţionării pe fond a contestaţiilor depuse de Astra Vagoane Călători Arad şi Alstom Transport până la momentul emiterii ordonanţei în cadrul dosarului de cercetare constituit de Direcţia Naţională Anticorupţie, secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie şi/sau pronunţării unei hotărâri definitive a unei instanţe de judecată“.
Cu alte cuvinte, procedura de achiziţie publică organizată Metrorex, în urma căreia s-a luat decizia ca firma spaniolă CAF să fie cea câştigătoare, în ciuda faptului că preţul cerut de aceasta a fost cu 20% mai mare decât cel din cea mai ieftină ofertă (oferta Astra), a fost suspendată. „Demersul este unul corect şi ne pronunţăm favorabil în legătură cu această decizie. Astra Vagoane Călători Arad a depus ori­- cum o contestaţie în data de vineri, 20 martie, prin care am atacat trei probleme: condiţiile de participare la licitaţie, care au fost restrictive; faptul că oferta tehnică a Astra Vagoane Călători nu coincide cu cerinţele caietului de sarcini, demontând această afirmaţie şi arătând că funcţional coincide întrutotul și nu în ultimul rând sublinierea absurdităţii motivului conform căruia preţul propus de noi a fost (culmea) unul prea mic . Noi nu ne-am propus să facem un tren CAF, ci un metrou Astra-Siemens. Mai mult, în oferta tehnică pe care am propus-o am adus unele îmbunătăţiri caietului de sarcini, pornind şi de la faptul că cerinţele erau minimale şi nu maximale“, ne-a declarat Gheorghe Sîrbu, directorul general al Astra Vagoane Călători Arad.
Desemnarea câştigătorului a avut loc pe baza unui algoritm controversat care face ca Metrorex să poată acorda contractul cui doreste. Metrorex a preferat un sistem în care preţul cel mai mic aduce doar 60% din punctaj. Elemente subiective sau relative, precum zgomotul făcut la rulare, durata de staţionare în operaţiunile de întreţinere, sunt criteriile pentru care Metrorex acordă 40% din punctaj. Ca urmare, spaniolii, deşi  au avut un preţ cu circa 50 milioane euro mai mare decât Astra, au primit cel mai mare punctaj total şi pot câştiga contractul. Cel mai bun preţ (5,1 milioane euro pe tren) a fost oferit de Astra Vagoane Călători Arad. Chinezii de la CSR Qingdao Sifang au cerut 5,22 milioane euro pe tren, fiind urmaţi de CAF, cu 6,06 milioane euro pe tren. Au urmat francezii de la Alstom, cu 6,31 milioane euro pe unitate, şi firma poloneză PESA, care a solicitat 6,5 milioane euro pe tren.
Condiţii absurde
La condiţiile impuse de Metrorex, nici o firmă de profil nu putea participa la licitaţie, ba nici toate la un loc. Condiţia imposibil de îndeplinit a fost aceea că firma care participă la licitaţie trebuie să aibă o cifră medie de afaceri  de peste un miliard şi jumătate de lei în ultimii trei ani de zile, în condiţiile în care criza economică a afectat puternic economiile naţionale ale tuturor ţărilor europene şi implicit România. Astra Vagoane Călători Arad este singura firmă de profil din România producătoare de metrouri şi vagoane de călători noi. Mai mult decât atât, între anii 1979 – 1995 firma arădeană a produs şi livrat către Metrorex 252 de rame de metrou (trenuri compuse din două vagoane), din care şi astăzi mai sunt în exploatare în jur de 40 de rame fabricate la Arad.
„Este arhicunoscut faptul că Astra Vagoane Călători Arad produce material rulant de toate tipurile, iar preţurile practicate reprezintă 57-70% din preţurile marilor producători. Stabilirea preţului la noi se bazează pe o procedură corectă şi exactă care are în vedere în primul rând stabilirea consumurilor materiale şi preţul acestora, apoi stabilirea manoperei şi costurilor cu munca vie plus costurile adiacente (aşa-zisele regii), la care se adaugă un profit cuprins între 10-12% pentru ca la final să realizăm un profit de 6-8%. Toţi marii producători îşi vând produsele la aşa-zisul preţ al pieţei şi pe care tot ei îl stabilesc. Consider că toţi participanţii la licitaţie, cu excepţia CAF, au fost nedreptăţiţi, poate noi mai mult decât alţii, datorită criteriilor restrictive stabilite, împiedicând în felul acesta partici­- parea unui număr mai mare de ofertanţi la procedură. Ca urmare, principiile de transparenţă şi liberă concurenţă au fost grav afectate. Considerăm că anularea procedurii şi reluarea acesteia în condiţii corecte este soluţia care nu dezavantajează pe nimeni, dimpotrivă, ar da posibilitatea să câştige oferta cea mai avantajoa­să din toate punctele de vedere“, a mai punctat Gheorghe Sîrbu.

 • Metroul Tanar spune:

  Referitor
  la licitaţia deschisă
  organizată în vederea atribuirii Serviciilor
  de informare şi publicitate aferente proiectului major “Linia de Metrou
  Magistrala 5: Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS Operă) inclusiv Valea
  Ialomiţei” :S.C. METROREX S.A. a atribuit în data de 10.03.2015
  contractul pentru prestarea Serviciilor
  de informare şi publicitate aferente proiectului major “Linia de Metrou
  Magistrala 5: Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS Operă) inclusiv Valea
  Ialomiţei” către operatorul economic S.C. PROMO MEDIA S.R.L. în urma unei
  proceduri de licitaţie deschisă.

  Precizăm că operatorul economic care a fost declarat
  câştigător al procedurii a prezentat documente care susţin îndeplinirea
  cerinţelor de calificare prevăzute în documentaţia de atribuire. Totodată,
  menţionăm că S.C. PROMO MEDIA S.R.L. se încadrează în categoria
  Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, depunând în acest sens documentele prevăzute
  de legislaţia în domeniu, iar conform art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea
  înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările
  ulterioare, “Întreprinderile mici şi
  mijlocii beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de
  afaceri, de garanţia pentru participare şi de garanţia de bună execuţie, cerute
  în achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii” . După
  declararea câştigătorului procedurii de licitaţie deschisă cu fază finală de
  licitaţie electronică, nu au existat contestaţii din partea celorlalţi
  participanţi. S.C. PROMO MEDIA S.R.L. a prezentat documente din care
  să rezulte îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară, depunând în acest
  sens copie după contractele încheiate cu Municipiul Oneşti, Judeţul Satu Mare,
  Municipiul Iaşi, Comuna Baru – Judeţul Hunedoara, Asociaţia Q-Professionals –
  Judeţul Suceava, însoţite de documente emise / contrasemnate de beneficiari,
  din care rezultă îndeplinirea cerinţei, prin care s-a solicitat valoarea minimă
  cumulată de 330.000 lei. În cadrul documentelor depuse pentru participarea la
  procedura de achiziţie, S.C. PROMO MEDIA S.R.L. a prezentat o
  descriere a modului în care va îndeplini cerinţele caietului de sarcini,
  corespunzator obiectului contractului de servicii, respectiv a prezentat
  detaliat metodologia propusă pentru prestarea serviciilor (corespunzător
  fiecăreia dintre activităţile specifice de informare şi publicitate).

  Proiectului major “Linia de Metrou Magistrala 5:
  Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS Operă) inclusiv Valea Ialomiţei”
  se încadrează în Programul Operaţional
  Sectorial –Transport.

  Atât
  reglementările Comisiei Europene cât şi cele ale Ministerului Transporturilor –
  Autoritatea de Management pentru Programul Sectorial Transport impun ca fiecare
  proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile să se supună regulilor
  privind promovarea proiectelor prin informare şi publicitate pe tot parcursul
  desfăşurării acestora.

  Procedura de licitaţie deschisă s-a desfăşurat
  în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectând în acelaşi timp
  prevederile Ordinului Ministrului nr. 1438/20.11.2013 şi a Ordinului
  1674/18.12.2014 dar şi a Manualui de Identitate Vizuală pentru Programul Operaţional Sectorial
  „Transport”, ediţia II – ianuarie 2012.

  Comunicare Metrorex

Comentariile sunt închise.

Recomandările redacției