Direcția Generală Poliția Locală Arad aduce la cunoștința cetățenilor o serie de modificări legislative aduse Ordonanței Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, prin Legea nr. 17/2023, ce urmărește crearea unui sistem funcțional de gestionare a deșeurilor. Noile prevederi au intrat în vigoare începând cu data de 12.01.2023.

În acest sens, prin actul normativ au fost modificate valorile sancțiunilor contravenționale pentru a descuraja nerespectarea prevederilor legale în condițiile în care aplicarea constantă de sancțiuni, la cuantumul anterior al amenzilor, nu a împiedicat creșterea numărului de abateri, în ultimii ani. Drept urmare, amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele fizice prevăzută de actul normativ inițial, va fi cuprinsă între 30.000 și 45.000 lei, în urma modificării legislative. În ceea ce privește sancțiunea aplicată persoanelor juridice, aceasta a rămas neschimbată (de la 50.000 lei la 70.000 lei).

Menționăm că, după modificarea legislativă, se face distincție între abandonarea, ascunderea și aruncarea deșeurilor, ultimele două fapte fiind tratate separat, alături de abandonare (în vechea legislație, fapta de abandonare cuprindea în definiție și aruncarea):

  • Abandonarea este definită ca fiind părăsirea/debarasarea de către o persoană fizică ori juridică a deșeurilor și/sau substanțelor ori obiectelor în locurile sau spațiile unde au fost generate;
  • Ascunderea reprezintă așezarea deșeurilor și/sau substanțelor într-un loc în care să nu poată fi văzute și/sau găsite, alta decât îngroparea;
  • Aruncarea este fapta unei persoane fizice ori juridice de a debarasa deșeuri și/sau substanțe ori obiecte în locurile sau spațiile, altele decât cele special amenajate pentru colectarea, depozitarea și tratarea acestora.

De la data intrării în vigoare a modificării legislative, respectiv 12.01.2023, incendierea oricărui tip de deșeu/substanță, obiect, îngroparea, eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate, respectiv abandonarea, aruncarea și/sau ascunderea deșeurilor constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă, în situația în care cantitatea sau impactul asupra mediului ori asupra vieții, integrității corporale sau sănătății persoanelor nu poate fi neglijată (orice efort ce implică un cost de orice natură).

În vederea realizării evaluării necesare încadrării faptei în sfera infracționalității, se ține seama de numărul de obiecte considerate deșeuri, cantitatea și volumul deșeurilor, respectiv modificarea în orice proporție a calității apei, solului, subsolului din aria vizată.

În cazul neîndeplinirii cerinței mai sus menționate ne aflăm în prezența unor fapte de natură contravențională.

Deloc de neglijat este, de asemenea, aspectul aplicării sancțiunilor contravenționale complementare de ridicare a deșeurilor depozitate în locuri nepermise, curățarea terenului și confiscarea vehiculelor, bunurilor și mijloacelor folosite la săvârșirea contravenției, iar ca noutate confiscarea deșeurilor care au valoare, deținute, păstrate în afara spațiilor autorizate și a căror proveniență nu este dovedită.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Recomandările redacției