Situație cu iz penal la Bocsig, acolo unde primăria condusă de Teodora Abrudean este acuzată că favorizează o singură firmă de construcții, abonată la banul public. Lumea vorbește că Teodora Abrudean este „atașată“ de această firmă datorită relațiilor familiale de prietenie. Situația este cu atât mai explozivă, cu cât firmele de construcții din Bocsig, cu angajați care trăiesc în comună, sunt lăsate cu ochii în soare de primărița Abrudean, care preferă să dea toate lucrările firmelor din afara comunei, așa cum este și cazul firmei care a încasat până acum aproape 2,5 milioane de lei, toate contractele fiind prin achiziție publică directă, fără organizarea unei licitații publice.

Oamenii din comună sunt revoltați de atitudinea disprețuitoare a primăriței lor, considerând că este absolut incalificabil ca o parte însemnată din veniturile comunei să fie realizată pe baza banilor proveniți de pe urma taxelor și impozitelor firmelor locale, dar în schimb Teodora Abrudean nu mișcă un deget pentru a sprijini firmele autohtone. Mai grav, aceste firme oferă locuri de muncă cetățenilor din comună, care se simt pur și simplu batjocoriți de indiferența și reaua voință a Teodorei Abrudean, pe care o consideră „groparul“ economiei locale și care în loc să sprijine investitorii locali nu știe cum să le pună bețe în roate.

Ca și cum toate astea nu ar fi de ajuns, calitatea lucrărilor prestate de firmele din alte părți, alese de Teodora Abrudean, nu doar că lasă mult de dorit, dar multe dintre ele ar putea face subiectul unor anchete penale.

Contracte de peste 2,3 milioane lei, toate fără licitație

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Bocsig

15 Aprilie 2024

Valoare: 124.638,61 RON

Oferta cuprinde: Servicii proiectare proiect tehnic și detalii de execuție.

Servicii actualizare/completare expertiză tehnică, audit, instalații, siguranță PSI și deviz Cămin.

2 Aprilie 2024

Valoare: 55.000 RON

Oferta cuprinde: Actualizare expertiză tehnică; Completare audit cu soluții de energie alternativă; Modificări instalații în corelare cu soluțiile alternative din audit; Implementare măsuri siguranță la incendiu; Reactualizare devize, costuri conform ofertei 292.

Reabilitare Cămin Cultural Mânerău.

5 Martie 2024

Valoare: 15.000 RON

Oferta cuprinde: Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitare Cămin Cultural.

Reabilitare teren sintetic Bocsig

16 Februarie 2024

Valoare: 151.000 RON

Oferta cuprinde: Lucrări de execuție reparații desfacere gazon existent si înlocuire cu gazon nou.

Modernizare DC 15

16 Februarie 2024

Valoare: 87.500 RON.

Oferta cuprinde: Masuratori topografice si documentatie receptie tehnica OCPI – 8000 lei + TVA Studiu geotehnic verificat Af – 8000 lei + TVA Proiect faza DALI – 25000 lei + TVA Proiect faza PT – 35000 lei + TVA Expertiza tehnica – 4000 lei + TVA Verificare proiect – 2500 lei + TVA Documentatie eliberare Certificat de urbanism si Documentatii de avize – 5000 lei + TVA.

2024: 433.138 lei (86.627 euro)

Îmbunătățirea infrastructurii în Comuna Bocsig, județul Arad

12 Decembrie 2023

Valoare: 80.000 RON

Oferta cuprinde: 1.Masuratori topografice – memoriu, plan de situatie in Stereo 70 Intabulare drumuri Receptie tehnica OCPI – Plan vizat OCPI 2.Studiu geotehnic 13 foraje cu sondaj structura drum Laborator, Verificare Af 3.Expertiza tehnica 4.Proiect faza DALI.

Camera tehnica fântână parc, localitatea Bocsig, nr. 490

3 august 2023

Valoare: 33.600 RON

Oferta cuprinde: Lucrari executie construire camera tehnica fantana, conform deviz.

Servicii proiectare reabilitare Cămin Cultural Mânerău

3 iulie 2023

Valoare: 95.000 RON

Oferta cuprinde: – Întocmire proiect tehnic faza PT – întocmire caiete de sarcini – întocmire liste cantitati lucrări.

Lucrări de executie teren sport Gară Bocsig

30 Iunie 2023

Valoare: 542.000 RON

Lucrari de constructie amenajare teren de sport multifunctional si imprejmuire iluminat, cu dimensiunea de 23 x 44 m, conform deviz.

Servicii proiectare documentatie Fantana Parc faza P.T.

25 Aprilie 2023

Valoare: 5.000 RON

Oferta cuprinde: 1. Intocmire documentatie faza P.T. 2. Intocmire studiu geotehnic verificat Af 3. Intocmire plan de situație.

Studii tehnice intocmire documentatie aviz Apele Romane

25 Aprilie 2023

Valoare: 5.400 RON

Oferta cuprinde: 1. Intocmire documentatie aviz Apele Romane

Lucrari de executie parcare Casa Funerara Mânerău

13 Februarie 2023

Valoare: 99.988,41 RON

Oferta cuprinde: Lucrari de executie parcare si aleie pietonala Casa Funerara conform deviz.

2023: 860.988 lei (172.198 euro)

Servicii proiectare pentru intocmire caiet de sarcini, masuratori si studii teren amenajare drum vii

15 Decembrie 2022

Valoare: 33.613,44 RON

Servicii proiectare pentru intocmire caiet de sarcini, masuratori si studii teren amenajare drum.

Proiect tehnic ,,Reabilitare Camin Cultural Manerau, comuna Bocsig

15 Decembrie 2022

Valoare: 50.420,17 RON

Oferta cuprinde: 1. Intocmire D.A.L.I 40.420,17 lei + T.V.A. 2. Intocmire documentatie avize 5.000 lei + T.V.A. 3. Intocmire scenariu incendiu 5.000 lei + T.V.A.

Proiect tehnic teren sport Gara Bocsig

9 Decembrie 2022

Valoare: 21.000 RON

Oferta cuprinde: Întocmire documentație proiect tehnic

Servicii de reabilitare termica Camin Cultural Manerau

7 Martie 2022

Valoare: 21.008,4 RON

Oferta cuprinde: • Studiu geotehnic cu dezvelire fundatie verificat Af • Releveu • Expertiza tehnica • Audit energetic.

2022: 126.041 lei (25.208 euro)

Construire casă funerară în localitatea Mânerău

22 Decembrie 2021

Valoare: 466.000 RON

Oferta cuprinde: Servicii de proiectare construire capela mortuara, cu o suprafata cuprinsa intre 100-120 m2.

Amenajare teren de sport Mânerău

17 Noiembrie 2021

Valoare: 376.900 RON

Oferta cuprinde: Lucrari de constructie amenajare teren de sport multifunctional si imprejmuire iluminat, cu dimensiunea de 23 x 44 m, conform deviz.

Actualizare documentatie reabilitare si extindere Camin Cultural Bocsig

26 August 2021

Valoare: 84.000 RON

Oferta cuprinde: – Reactualizare SF/DALI – Reactualizare studiu topografic – Reactualizare studiu geotehnic – Expertiza tehnică.

Servicii de proiectare tehnică pentru investiția Amenajare teren de sport Mînerău

12 Mai 2021

Valoare: 20.000 RON

Oferta cuprinde: Studiu topografic – plan de situație (sc. 1:500) – plan vizat OCPI (sc. 1:500) * 2.500 lei + T.V.A

Studiu geotehnic: – 1 foraj de 3 m adâncime; – memoriu de specialitate; – laborator; – verificare Af; * 2.000 lei + T.V.A.

Întocmire documentație tehnică: – suprafață de joc – împrejmuire * 7.500 lei + T.V.A.

Întocmire documentație tehnică iluminat * 3.200 lei + T.V.A.

Întocmire documentație avize/acorduri * 2.100 lei + T.V.A. Depunere/ridicare avize * 1.200 lei + T.V.A.

Asistență tehnică, faze determinante și pe perioada execuțiilor lucrărilor * inclusă în costul proiectării Verificare tehnică proiect * 1.500 lei + T.V.A. TOTAL OFERTĂ – 20.000 LEI + TVA.

2021: 946.900 lei (189.380 euro)

2021: 946.900 lei (189.380 euro)

2022: 126.041 lei (25.208 euro)

2023: 860.988 lei (172.198 euro)

2024: 433.138 lei (86.627 euro)

TOTAL: 2.367.067 lei (473.413 euro)

În toate aceste cazuri este vorba despre o singură firmă!

Dar serialul nostru nu se oprește aici cu faptele de natură penală comise în primăria administrată de Teodora Abrudean la Bocsig. În episoadele următoare se poate auzi chiar zdrăngănitul de cătușe…

Lasă un răspuns

Recomandările redacției