La data de 31 decembrie 2022, își desfășurau activitatea în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Arad un număr de 91 de farmacii. Dintre acestea, 48 în mediul urban și 43 de farmacii în mediul rural.

Conform raportării activității desfășurate de acești furnizori, în anul 2022 au fost prescrise și eliberate un număr de 2.863.080 prescripții medicale, față de 2.883.080 în anul anterior.

Pe baza prescripțiilor medicale eliberate de farmaciile cu circuit deschis în anul 2022, consumul de medicamente a fost în valoare totală de 169.607.970 lei, față de 156.752.980 în anul 2021. Dintre acestea, 94.353.280 lei, față de 86.571.490 lei în 2021, pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și 75.254.680 lei, față de 70.181.490 lei în 2021, pentru medicamente și materiale sanitare utilizate în tratamentul persoanelor cu afecțiuni incluse în Programul Național de Sănătate.

Comparativ cu anul 2021 se constată o creștere a consumului de medicamente, atât a celor acordate în tratamentul ambulatoriu, cât și privind medicamentele și materialele sanitare acordate în cadrul Programului Național de Sănătate.

În ceea ce privește accesul la medicamente cu compensare 90% din lista B pentru toți pensionarii care realizează numai venituri din pensii de cel mult 1.429 lei pe lună, se observă că au beneficiat de acest tip de compensare în medie 4.879 de persoane, în fiecare lună (față de media lunară a anului 2021, de 5.280 persoane), iar valoarea totală a prescripțiilor medicale eliberate pentru medicamente cu compensare 90% pe tot anul 2022 a fost de 2.430.210 lei, față de 2.731.670 lei în anul precedent.

Recomandările redacției