În mijlocul frumuseții naturale, Lipova se remarcă acum prin eforturile administrației locale de a investi în infrastructură și utilități, punând în centrul acțiunilor nevoile și confortul comunității.

Odată cu cele 34 de proiecte aflate în desfășurare, Lipova demonstrează o determinare fără echivoc de a transforma ideile în realitate. Fie că este vorba despre modernizarea străzilor, extinderea rețelelor de apă și canalizare sau crearea de noi locuri de joacă pentru cei mici, orașul se angajează să ofere condiții de viață mai bune și mai sigure pentru locuitorii săi.

Printre aceste proiecte se numără și reabilitarea și consolidarea Cetății „Șoimoș”, emblema Lipovei și o mărturie vie a istoriei locale. Acest proiect este un pas important nu doar pentru conservarea patrimoniului cultural, ci și pentru promovarea turismului și a identității locale.

În paralel cu proiectele existente, Primăria Lipova pregătește noi inițiative care vizează să răspundă tuturor nevoilor orașului. De la implementarea pistelor de biciclete și introducerea microbuzelor electrice până la extinderea serviciilor educaționale și culturale, autoritățile locale sunt hotărâte să asigure un mediu urban modern și sustenabil.

Transparența și comunicarea deschisă sunt principii fundamentale ale administrației orașului, iar comunitatea este constant informată cu privire la stadiul proiectelor și la viitoarele inițiative. Acest dialog activ între cetățeni și autorități reprezintă un pas esențial în direcția construirii unei comunități unite.

Astfel, conducerea orașului continuă să-și împlinească promisiunea de a crea un mediu urban prielnic pentru creșterea și bunăstarea locuitorilor săi, dovedind că viitorul este în mâinile celor hotărâți să construiască o comunitate mai bună pentru toți.

”Proiectele, investițiile și dezvoltarea Lipovei continuă și nu oricum, ci prin toate sursele de finanțare identificate, cu un număr de  34 proiecte existente în prezent, toate având documentațiile depuse și aflate la diferite stadii de implementare.

Acestor proiecte deja existente, concrete, se mai alătură și proiectul de reabilitare și consilidare a Cetății „Șoimoș”, despre care recent am amintit și pentru care în urmă cu câteva saptămâni am identificat sursa de finanțare, acesta urmând a fi implementat cu sprijinul Institului Național al Patrimoniului, care vor asigura patrea de expertiză tehnică și ulterior proiectul va avea asigurată finanțare prin Compania Națională de Investiții.

De asemenea noi proiecte sunt în prezent pregătite, prin diferite surse de finanțare,  acestea urmând să acopere toate necesitățile orașului, iar aici mă refer la infrastructură rutieră, modernizare străzi, extindere rețele de apă-canal, piste de biciclete, noi locuri de joacă pentru copii, microbuze electrice și multe alte facilități pentru cetățeni sunt vizate odată ce aceste noi proiecte se vor concretiza la rândul lor.

Pentru momentul actual, situația proiectelor  la Lipova este conform tabelelor prezentate, valoarea totală a tuturor proiectelor aflate în lucru la Lipova, depășind în prezent 100 de milioane de lei, adică aproximativ 20 de milioane de euro”, precizează Florin Fabius Pera, primarul orașului Lipova.

Afișam mai jos situația proiectelor orașului Lipova la această oră:

Situația actuală a tuturor proiectelor de investiții derulate de Primăria orașului Lipova, aflate la diferite stadii de implementare.

 

PORTOFOLIU  DE  PROIECTE – PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA  – ACTUALIZAT  PENTRU  ANUL 2024

Situația actuală a tuturor proiectelor de investiții derulate de Primăria orașului Lipova, aflate la diferite stadii de implementare.

 

PORTOFOLIU  DE  PROIECTE – PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA  – ACTUALIZAT  PENTRU  ANUL 2024

 

INVESTIȚII FINANTATE SI ÎN CURS DE EXECUȚIE

NR. DENUMIRE PROIECT VALOARE TOTALĂ PROIECT

(RON, TVA inclus)

DENUMIREA PROGRAMULUI DE FINANȚARE DENUMIREA INSTITUȚIEI CARE FINANȚEAZĂ PROIECTUL

 

INVESTIȚII  PRIN  CNI-SA
 

1

 

Sală de sport cu tribună 180 locuri în oraşul Lipova, str. Iancu Jianu nr. 25 H

 

9.298.631

 

CNI –SA

 

Buget de stat

2 Extindere rețea de apă potabilă, canalizare menajeră și branșamente pe str. CLUJULUI – faza SF+DTAC 696.576,95 CNI SA Buget de stat
3 Extindere rețea de canalizare în Orașul Lipova, str. Valea Mare, jud. Arad –  SF+DTAC 2.772 712,75 CNI SA Buget de stat
4 Construire creșă mică, orașul Lipova, județul Arad 12.331.995,78 CNI SA Buget de stat
POR – FONDURI  EUROPENE
5

 

Consolidare, restaurare conservare  biserică, amenajare  incintă, restaurare  și consolidare împrejmuire, realizare corp anexă C2 si lumânărar C3, iluminat arhitectural ansamblu la biserica”Adormirea Maicii Domnului”  

 

23.219.788,72

     POR 2014-2020, Axa prioritară 5-

Prioritatea de investiții  5.1 –Conservarea,

Protejarea, promovarea și dezvoltarea

Patrimoniului natural și cultural

 

 

Fonduri europene

6 Reutilizarea spațiului fostei piețe agroalimentare din Lipova prin amenajarea de spații verzi publice și reabilitarea străzii de acces Miron Costin  

3.622.361,26

 

POR

 

Fonduri europene

7 Reabilitare clădire existentă pentru realizarea unei grădinițe cu program normal. 5.374.051,12 POR Fonduri europene
INVESTIȚII – PNDL
8 Reabilitare și dotare clădire de învățământ – Școala Generală Radna – cls –I-VIII 5.686.261 PNDL Buget de stat
9 Pod metalic peste râul Mureș 13.034 822,76 PNDL Buget de stat

 

 

 

10

Reabilitarea infrastructurii rutiere pe str. Gen .Petrescu, Cuza Voda, V. Alecsandri, 1 Decembrie, Mețianu, Mihai Viteazul, Viilor, Mureș, M. Eminescu, Sarmisegetuza, Inv. I. Tuducescu, Timișorii, Aurel Vânătu, Elena Chirița, Zorilor, Clujului, P-ța Decebal, Lugojului și Ef. Murgu  

11.270.867

 

PNDL

 

Buget de stat

 

INVESTIȚII – BUGET  LOCAL
11 Reabilitarea infrastructurii rutiere pe str. Oborului II

( zona blocurilor – str. Aurel Vlaicu)

431.995,28 Buget local Buget local
12 Construire capelă mortuară, loc. Radna, str. Detașamentul Păuliș. 761.178,80 Buget local Buget local
13 Reabilitarea infrastructurii rutiere pe str. A. Vlaicu 911.457,64 Buget local În curs de atribuire
14 Reabilitare trotuare în Orașul Lipova 1.474.015,33 Buget local În curs de atribuire
15 Reabilitare infrastructurii rutiere pe str. Ioan Fatu 1.076.236,35 Buget local În curs de atribuire
INVESTIȚII – AFM
16 Creșterea eficienței energetice a Grădiniței nr. 1 cu program normal din localitatea Lipova, jud. Arad”. 2.059 729,95 AFM Buget de stat
 

 

 

 

17

 

Reabilitarea și modernizarea clădirii grădiniței cu program normal din Orașul Lipova, str. Maria Radna , nr. 313, jud. Arad

 

 

 

 

1.922 235,68

 

 

AFM

 

 

 

 

Buget de stat

18 Creșterea eficienței energetice a unității de învățământ “ATANASIE MARIENESCU” din localitatea Lipova, Județul Arad (Iancu Jianu) 3.870.126,80 AFM Buget de stat
19 Modernizarea iluminatului public în Orașul Lipova, etapa 2 – faza D.T.A.C.” 3.113.145,33 AFM Buget de stat
20 Modernizarea iluminatului public în Orașul Lipova – etapa 1 926.600 AFM PROIECT DEMARAT ÎN ANUL 2022 ȘI  FINALIZAT ÎN ANUL 2023

 

Lucrările au fost începute în baza Autorizației de construire nr. 02/11.01.2022 și finalizate în anul 2023 prin PVTL nr. 6770/13.04.2023.

INVESTIȚII – PNRR
21 Lucrări  de reabilitare în vederea  creșterii eficienței energetice –  Casa de cultură, orașul Lipova, județul Arad 3.462.261,42 PNRR Proiect tehnic
22 Lucrări  de reabilitare în vederea  creșterii eficienței energetice – Centrul recreativ, orașul Lipova, județul Arad 2.465.813,41 PNRR Proiect tehnic
23 Lucrări  de reabilitare în vederea  creșterii eficienței energetice –  Liceul “Sever Bocu”, orașul Lipova, județul Arad 9.670.876,51 PNRR Proiect tehnic
24 Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în Orașul Lipova, jud. Arad 4.558.787,66 PNRR Proiect tehnic
25 Lucrări  de reabilitare în vederea  creșterii eficienței energetice –  Spital Orășenesc Lipova – Sectia Pneumologie, str. Det. Păuliș, nr. 15, orașul Lipova, județul Arad 1.933.595,36 PNRR Proiect tehnic
26 Lucrări  de reabilitare în vederea  creșterii eficienței energetice –  Cladire administrativa stadion, str. Lt. V. Bugariu, orașul Lipova, județul Arad 613.451,12 PNRR Proiect tehnic
27 Lucrări  de reabilitare în vederea  creșterii eficienței energetice –  Cladire administrativa, str. N. Bălcescu, nr. 34, orașul Lipova, județul Arad 1.417.639,15 PNRR Proiect tehnic
28 Lucrări  de reabilitare în vederea  creșterii eficienței energetice –  Liceul A. Marienescu, orașul Lipova, județul Arad 13.599.025,70 PNRR Proiect tehnic; Contract de finanțare semnat.
29 Dotarea unităților de învățământ din Orașul Lipova, jud. Arad 3.778.843,87 PNRR Licitație – SICAP
INVESTIȚII – ANGHEL SALIGNY
30 Extindere retea de apa si canal menajer in localitatile Lipova si Soimos, orașul Lipova, jud. Arad 29.192.546,80 PNDL3

MDLPA

Pregătire documentație
31 Alimentare cu gaze  naturale a Orașului Lipova, Județul Arad 140.912.197,24 PNDL 3 SF- AVIZE
INVESTIȚII – FONDUL PENTRU MODERNIZARE
32 Realizare capacități de producere a energiei electrice din surse solare în Orașul Lipova 6.708.750     MINISTERUL    ENERGIEI SF- OBȚINERE AVIZE
INVESTIȚII – AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE
33 Construire bloc ANL destinat specialiștilor din sănătate și învățământ din localitatea Lipova, Jud.Arad 6.000.000     ANL  

 

 

Proiectul tehnic a fost realizat în anul 2023, finanțarea fiind aprobată în cursul anului 2023.

 

 

INVESTIȚII – POIM
34 Consolidarea capacității unității de învățământ din Orașul Lipova în vederea gestionării crizei COVID-19 2.410.913,07 POIM PROIECT  FINALIZAT ÎN ANUL 2023

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 23.06.2022.

 

 

 

Lasă un răspuns

 • Cu o susținere mai benefică din partea instituțiilor centrale de la București,orașul Lipova poate deveni prin grija organelor locale competente și în special a primarului FLORIN PERA,un centru de afaceri atractiv și un complex de atracții turistice deoarece orașul dispune de o varietate de obiective.
  P.s
  A se lua măsuri pentru introducerea obiectivelor foste militare în patrimoniul orășenesc (fosta U.M 01191,depozitul de muniții Lipova Băile,poligoanele de instrucție și trageri)
  MULT SUCCES în viitor .

  • Bogdan spune:

   Eu sunt de parere ca Primaria are destule terenuri pe care sa isi desfasoare proiectele. UM1191 e inca in propietatea Armatei si va ramane asa, la fel si depozitul de munitii. In fosta unitate de tancuri din Lipova inca mai este destul spatiu pentru dezvoltare, cu conditia ca terenurile sa nu fie vandute/concesionate unor persoane fara intentii reale de a dezvolta ceva.

   Atentie! O parte din poligoanele si terenurile MAPN au fost cedate Primariei acum multi ani cu o conditie – Sa se construiasca doua blocuri ANL pentru cadrele militare ce ar urma sa se mute la UM1191 din Cetatea Aradului. Primaria nu si-a respectat promisiunea asa ca a pierdut terenurile si acestea au fost trecute inapoi in propietatea MAPN.

   Cat despre proiecte, sa auzim de bine. Apa este promisa in Soimos de mai bine de 10 ani. Sa speram ca in urmatorii 10 nu vor seca fantanile.

Recomandările redacției