domsaDoctorul Gheorghe Domşa susţine astăzi, de la ora 11.00, ultima probă din cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de preşedinte-director al Casei de Asigurări de Sănătate Arad. Luând în considerare că Domşa este unicul candidat înscris în cursă, iar la proba cea mai importantă a concursului, desfăşurată în data de 23 ianuarie, cea scrisă, a obţinut maximum de puncte posibil, numirea oficială a acestuia în fruntea CAS Arad este doar o ches­tiune de timp. În aceste condiţii este greu de crezut că proba interviului de astăzi îl va putea împiedica pe Gheor­ghe Domşa să ocupe un nou mandat de conducere.
Interviul se va desfăşura conform planului de interviu şi va fi structurat pe baza unui plan de management pentru atingerea obiectivelor prin execuţia indicatorilor de performanţă cuprinşi în contractul de management, prezentat de candidat. Planul de management va fi elaborat pentru un an bugetar şi va fi adaptat sistemului de asigurări sociale de sănătate. Planul de management, în formă scrisă, va fi depus odată cu dosarul de înscriere la concurs.
Interviul se desfăşoară la sediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în Sala de Consiliu, pe baza planului de interviu care se va întocmi de comisia de concurs.
Gheorghe Domşa a obţinut la prima probă a concursului 100 de puncte, din tot atâtea posibile. Din cei 39 de candidaţi care au susţinut examenul la alte case de asigurări de sănătate din ţară, doar şase au mai reuşit să obţină punctajul maxim.

Recomandările redacției