OLYMPUS DIGITAL CAMERADate de identificare a comunei:
Adresa: primăria Păuliş nr. 1, comuna Păuliş, jud. Arad, cod 317230.
Tel/fax 0257388101, 0257388456.
Adresă E-mail: primariapaulis@gmail.com.

Persoanele care fac parte din Consiliul local Păuliş sunt următoarele:
1. Turcin Ioan – viceprimar
2. Ioviţi Dorin – inginer
3. Ardelean Vasile – operator
4. Belei Dorin – electrician
5. Balea Ion – agent poştal
6. Foster Cornelia – profesor
7. Andrei Nelu – inginer
8. Braiţ Voicu – contabil , vâtsta
9. Sari Florin – inginer
10. Magoş Răşinar Dumitru – pensionar
11. Popa Ilie – tehnician mecanic
12. Valea Ioan Dorin – lucrător economic şi comercial
13. Buftea Ioan – instalator gaz

Comisii de specialitate :
Comisia nr. 2 – pentru agricultură , activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al comunei, servicii şi comerţ, compusă din:
1. Dl. TURCIN IOAN, consilier local din partea PSD .
2. Dl. BRAIŢ VOICU-IOAN, consilier local din partea PNL.
3. Dl. IOVIŢI DORIN-EUGEN, consilier local din partea PSD.
4. Dl. MAGOŞ RĂŞINAR DUMITRU, consilier local din partea PP-DD.
5. Dl. BALEA ION, consilier local din partea PSD.

Comisia nr. 3 – pentru învăţământ, sănătate, familie, protecţie mediu şi turism, protecţie copii, activităţi socio-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, sport, compusă din:
1. Dna FOSTER CORNELIA, consilier local din partea MC-L.
2. Dl. ARDELEAN VASILE, consilier local din partea MC-L.
3. Dl. SARI FLORIN-GHEORGHE, consilier local din partea PSD.

Comisia nr. 4 – comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică, apărarea ordinii publice, compusă din:
1. Dl. Buftea Ioan, consilier local din partea MC-L.
2. Dl. POPA ILIE, consilier local din partea MC-L.
3. Dl. BELEI DORIN-GHEORGHE, consilier local din partea MC-L.
4. Dl. VALEA IOAN-DORIN, consilier local din partea MC-L.
5. Dl. ANDREI NELU, consilier local din partea PSD.

Prezentarea primarului şi a apa­ra­­tului administrativ:
1. Primar: Nicoară Petru
2. Viceprimar: Turcin Ioan
3. Secretar: Pascu Simona
4. Consilier juridic: Buzura Cristina
5. Consilier contabil: Niţu Carmen
6. Consilier: Homoki Pavel
7. Inspector resurse umane şi se­cretariat Tănase Anca
8. Consilier asistenţă socială: Bumbuc Aurica
9. Agent agricol: Babă Monica
10. Referent de specialitate asistenţă socială: Sturz Georgiana
11. Referent urbanism: Micoară Iuliana
12. Director de Cămin Cultural: Cata Mihaela
13. Şef Serviciu Situaţii de Urgenţă: Petruse Dorin
14. Consilier impozite şi taxe: Vesa Lucia
15. Consilier impozite şi taxe: Cismaş Elena
16. Consilier personal al primarului: Vornicu Delia

Proiecte de hotărâre şedinţă ordinară în ziua de 28.02.2013.
1. – Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi aco­perire a riscurilor al Comunei Păuliş. INIŢIATOR: VICEPRIMAR.
2. – Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietate privată a Comunei Păuliş a terenului intravilan înscris în CF 302002 Păuliş nr. top. 1238/a/21, proprietate privată a Statului Român. INIŢIATOR: VICEPRIMAR.
3. – Proiect de hotărâre privind ana­liza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul II al anului 2012. INIŢIATOR: VICEPRIMAR.
4. – Proiect de hotărâre privind clasificarea unui drum de interes local din satul Baraţca, comuna Păuliş, Judeţul Arad, respectiv drumul sătesc „Valea Frunzişului” în categoria drumurilor comunale. INIŢIATOR: VICEPRIMAR.

Recomandările redacției