lopatarIstoria omului a început cu preocuparea pentru apărare şi pentru hrană. Dacă apărarea consta în aruncarea cu pietre sau darea cu lemnul aflat la îndemână, pentru procurarea hra­nei omul a avut două posibili­- tăţi: vânarea şi culegerea de fructe. Nici astăzi nu este vreo diferenţă majoră; omul încă îşi culege fructele din pomi sau de pe tarla şi îşi procură carnea din măcelării sau trăgând cu puşca prin fondurile de vânătoare. Oprindu-ne la vânătoare, teritoriile populate cu vânat au provocat întotdeauna dihonii; le mai provoacă şi astăzi, numai că acum se numesc fonduri de vânătoare.
Ceva asemănător se petrece în Arad cu patru fonduri de vânătoare: fondul nr. 24 Sintea, fondul nr. 42 Pâncota, fondul nr. 51 Susag şi fondul nr. 64 Tisa-Luncşoara. Între cele patru fonduri există multe diferenţe, dar şi asemănări izbitoare. Cum deo­sebirile nu interesează, ne vom ocupa exclusiv de asemănări.
Prima asemănare este aceea că două dintre fondurile amin­tite, respectiv 24 Sintea şi 42 Pâncota, sunt sau au fost gestionate de AVPS Bison Bonasus, 51 Susag de AVPS Cervus Elafus, iar 64 Tisa Luncşoara de AVPS Grizzly. Asemănarea izbi­toare dintre AVPS Bison Bonasus şi AVPS Cervus Elafus este în Şicula, la nr. 651, sediul ambelor asociaţii. Deosebit, AVPS Grizzly are sediul în Pâncota, str. Mărăşeşti, nr. 77. Dacă asociaţiile încep să nu mai semene între ele, adresele sediilor spun câte ceva: la nr. 651 din Şicula se află ferma de animale a lui Cristian Chişmorie, iar clădirea din Pâncota de la adresa amintită îi aparţine lui… Cristian Chişmorie!
O sesizare sosită la redacţie ne-a furnizat aceste informaţii „primare”. Sursa care ne-a sesizat afirmă că toate asociaţiile astea sunt dirijate efectiv       de Cristian Chişmorie, care acţionează prin interpuşi; fiind vânător pasionat, Chişmorie este în imposibilitate de-a mai purta armă şi de-a administra asociaţii de vânători şi pescari din cauza unei condamnări cu suspendare pe motive de braconaj.
Altfel spus este ca şi cum ar fi să încredinţezi  un copil spre creştere şi educare unui condamnat pentru pedofilie. Cris­tian Chişmorie neagă însă, şi afirmă că are dreptul de a administra asemenea asociaţii. „Eu am dreptul legal de a administra asociaţii de felul acesta. Este drept că am fost condamnat pentru braconaj în proces la Curtea de Apel Timişoara, un braconaj la care nici n-am fost pre­zent, dar fusesem achitat în primă instanţă la Judecă­toria Chişineu-Criş. Totuşi, sentinţa nu prevede inter­zicerea dreptului meu de a administra asociaţii de vâ­nă­tori”, a declarat telefonic Cristian Chişmorie.
Pornind „pe fir”, am aflat că celor trei asociaţii li s-au reziliat contractele de gestionare a fondurilor în cauză din motive de neplată a taxelor impuse de lege. Avizele de reziliere au fost emise de minister, ştampilate şi semnate de ministrul de resort Graţiela Leocadia Gavrilescu.
Acelaşi minister a trimis CRSC Oradea, „În atenţia Domnului Inspector Şef ing. Iova Dacian”, trei comunicări înre­gistrate în 28 martie 2015 cu numerele 26.591, 26.600 şi 26.601, semnate se secretarul de stat Dan Popescu, documen­te în care se specifică următoa­rele (printre altele): „În conse­- cinţă, veţi proceda la rezilie­rea contractelor de gestio­nare şi la predarea faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice nr. (…), în gestiunea temporară a Re­giei Naţionale a Pădurilor – Romsilva prin Direcţia Silvică Arad, până la atribuirea acestora potrivit legii”.
Sursa care ne-a sesizat afir­mă că Dacian Iova, şeful CRSC Oradea, şi Cristian Chişmorie sunt prieteni destul de apropiaţi, ei ieşind adeseori împreună pe la Pâncota, Şiria sau Balta Ineului. Aceeaşi sursă ne-a informat că şoferul lui Iova prin Arad ar fi Sorin Clipici, fost angajat al CRSC Oradea şi prieten cu ceilalţi doi.
Contactat telefonic, inspectorul-şef al CRSC Oradea, inginerul Dacian Iova, n-a spus nimic, de parcă totul s-ar petrece într-o instituţie de care este străin. „Nu confirm avi­zarea rezilierii sau rezilierea în sine. Nu comentez nici afirmaţia că aş fi prieten cu Chişmorie. Cât despre faptul că atunci când vin la Arad ma­şina mea ar fi condusă de un fost angajat al CRSC Oradea, astea sunt răutăţi despre care nu vreau să vorbesc”.
Totuşi, fiind plecat în concediu, Dacian Iova s-a reîntors la post pe neaşteptate, „pentru a opri rezilierile” susţine sursa noastră. „Nu este adevărat că m-am întors din concediu pentru a face nu ştiu ce intervenţii. Eu am fost rechemat la post şi m-am prezentat, atât”, a replicat Dacian Iova.
„Normal ar fi ca rezilierile să nu se mai facă, întrucât ne-am achitat toate datoriile la stat, inclusiv penalităţile de întârziere. Dacă totuşi se vor face, bineînţeles că le vom contesta şi le vom ataca”, a spus Chişmorie.
Datoriile asociaţiilor pe care Cristian Chişmorie le-a recunoscut sunt cele către proprietarii de terenuri pe care sunt constituite fondurile de vânătoare. „Cele trei asociaţii mai au datorii faţă de câţiva proprietari de terenuri, însă doar faţă de cei care n-au putut şi nu pot face dovada calităţii lor de proprietari cu acte în regulă”, a spus Cristian Chişmorie. Sursa noastră spune însă că asociaţiile n-au plătit nimic, nici unui proprietar.
Ministerul de resort nu se implică direct, ci aşteaptă desfăşurarea evenimentelor. „În astfel de situaţii, printre care şi cele la care faceţi referire, ministerul dă un aviz de re­ziliere a contractului dacă este cazul, dar actul admnistrativ propriu-zis se emite de către structurile teritoriale, în cazul de faţă CRSC Oradea. Cert este că până în acest moment  nu am primit la mi­nister vreun asemenea act”, a declarat Constantin Badea, consilier în Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.
În concluzie, CRSC Oradea cere ministerului avize de rezi­liere a contractelor de gestio­nare, ministerul zice „da” şi cere să se treacă la „…rezilierea contractelor de gestionare şi la predarea faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice nr. (…), în gestiunea temporară a Regiei Naţio­nale a Pădurilor – Romsilva prin Direcţia Silvică Arad, până la atribuirea acestora potrivit legii”, iar CRSC Oradea nu mai face nimic. Practic, cele patru fonduri de vânătoare trebuiau să fie deja în administra­rea Direcţiei Silvice Arad, cum a cerut ministerul, dar CRSC Oradea nici nu le-a scos de sub contractele de gestionare ale asociaţiilor administrate de Cristian Chişmorie şi încriminate tocmai de CRSC Oradea, nici n-a notificat ministerului efectuarea plăţilor.
Aceeaşi sursă ne-a mai spus că Cristian Chişmorie mai este subiect de drept şi în câteva dosare aflate în fază de instrumentare, aşa cum a fost subiect perdant şi în cauza de căsăpire a unor cerbi-lopătari pe la So­codor, semn că focul patimii vânătoreşti are amploare de incendiu greu de stins.
Eugen Puiu
Gabriel Constantinescu

Comentariile sunt închise.

Recomandările redacției