Comisia Independenţa şi responsabilizarea justiţiei din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii consideră că se impune predarea către Arhivele Naţionale a arhivei fostei SIPA în vederea distrugerii tuturor documentelor.

Plenul CSM are pe ordinea de zi a şedinţei de marţi punctul de vedere al Direcţiei legislaţie referitor la proiectul de hotărâre a Guvernului privind constituirea unei comisii pentru inventarierea şi predarea arhivei fostei Direcţii Generale de Protecţie şi Anticorupţie din subordinea Ministerului Justiţiei.

„Având în vedere faptul că în raportul Comisiei Europene din 2004 SIPA a fost criticată cu privire la transparenţă şi răspundere, existând raportări privind implicarea sa în abuzuri ale drepturilor omului în închisori şi influenţarea sistemului judiciar, iar prin Hotărârea Guvernului nr.127/2006 a fost desfiinţată Direcţia Generală de Protecţie şi Anticorupţie din subordinea Ministerului Justiţiei, Comisia a apreciat că se impune predarea către Arhivele Naţionale a arhivei fostei DGPA, în vederea distrugerii tuturor documentelor”, se arată în Minuta întâlnirii Comisiei nr. 1 – Independenţa şi responsabilizarea justiţiei, eficientizarea activităţii acesteia şi creşterea performanţei judiciare; Integritatea şi transparenţa sistemului judiciar din 23 aprilie, publicată pe site-ul CSM.

Potrivit unor surse judiciare, membri ai CSM ar dori eliminarea posibilităţii unei inventarieri şi implicit a vizualizării, deoarece acest lucru ar reprezenta încă o dată un abuz sau continuarea abuzului unei activităţi ilegale.

De asemenea, în acest context, Comisia a apreciat că nu se impune ca din Comisia pentru inventarierea şi predarea documentelor din arhiva fostei DGPA să facă parte în calitate de observator un reprezentant al CSM.

În 26 martie, MJ a pus în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind constituirea unei comisii pentru inventarierea şi predarea arhivei fostei Direcţii Generale de Protecţie şi Anticorupţie din subordinea Ministerului Justiţiei.

În nota de fundamentare, MJ arăta că prin HG 127/2006 privind desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie (în continuare DGPA) din subordinea Ministerului Justiţiei a fost creată o comisie specială care urma să preia şi să inventarieze arhiva acestei structuri, urmând a preda documentele, după caz, Arhivelor Naţionale, precum şi instituţiilor din sistemul de apărare, siguranţă naţională şi ordine publică.

Termenul în care această comisie trebuia să îşi îndeplinească atribuţiile a fost 30 iunie 2006.

„Având în vedere faptul că termenul a expirat fără ca acea comisie să fi inventariat şi predat arhiva şi că nu a mai fost emis, în termen legal, un act normativ de prorogare a termenului prevăzut în HG 127/2006, este necesară emiterea unui nou act normativ, cu aceeaşi valoare, care să constituie temei pentru posibilitatea desigilării acestei arhive, inventarierii şi predării acesteia organelor competente. De la data desfiinţării DGPA şi până în prezent au fost înregistrate la Ministerul Justiţiei o serie de solicitări din partea justiţiabililor, în exercitarea drepturilor lor, de punere la dispoziţie a unor documente din arhiva fostei DGPA, fără ca aceste solicitări să poată fi legal soluţionate, datorită lipsei de temei legal cu privire la instituţia competentă să desigileze şi să inventarieze, respectiv să predea documentele acestei arhive”, susţinea iniţiatorul proiectului.

Potrivit MJ, proiectul de act normativ răspunde necesităţilor menţionate prin crearea unei comisii care, cu celeritate, trebuie să inventarieze şi să predea Arhivelor Naţionale ale României – conform dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale – respectiv Direcţiei Resurse Umane din cadrul Ministerului Justiţiei, permiţându-se astfel să se răspundă solicitărilor oricăror persoane interesate în rezolvarea situaţiilor lor juridice sau de altă natură.

MJ sublinia că Arhivele Naţionale ale României reprezintă organismul de specialitate competent în deţinerea documentelor şi că legea care guvernează activitatea instituţiei reglementează, de altfel, un caz distinct şi anume situaţia desfiinţării unui creator de documente, cum a fost şi cazul DGPA, fără ca activitatea acestuia să fie continuată de altul, prevăzând că documentele cu valoare istorică, în sensul prevederilor art. 2 din Legea 16/1996, cât şi cele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurări sociale ale cetăţenilor, vor fi preluate de Arhivele Naţionale sau de direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale.

„Proiectul de act normativ prevede faptul că documentele nu pot fi puse, pe perioada desfăşurării activităţii comisiei, la dispoziţia niciunei persoane fizice sau juridice în afara celor însărcinate, potrivit legii, să îndeplinească atribuţii specifice, cu excepţia situaţiei în care informaţii din documentele cuprinse în arhiva fostei DGPA sunt solicitate de către instanţele judecătoreşti române sau străine, dacă există proceduri judiciare în derulare, garanţie realizată prin prezenţa la lucrările comisiei a unui reprezentant al CSM în calitate de observator. După inventarierea documentelor şi în vederea predării arhivei fostei DGPA către autorităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) şi e), s-a stabilit ca respectiva comisie să întocmească un raport ce va fi înaintat ministrului Justiţiei, cu privire la regimul documentelor din punct de vedere al clasificării informaţiilor pe care le cuprind, urmând ca structura de specialitate din cadrul MJ să dispună, conform dispoziţiilor legale, cu privire la clasificarea, declasificarea, schimbarea nivelului de secretizare a documentelor inventariate”, se mai spunea în document.

 

  • RARA spune:

    Se impune predarea la Arhivele Naţionale a arhivei fostei SIPA în vederea distrugerii tuturor documentelor.

    Ce titlu tampit. Documentele se predau la Arhivele Nationale ca sa fie distruse? Doamne cati tampiti scriu articole!

Comentariile sunt închise.

Recomandările redacției