La proxima ședință ordinară a CLM Arad, din 26 noimbrie 2020,  unul dintre punctele de pe ordinea de zi este și cel cu privire la aprobarea subvenției la căldură. Astfel, în temeiul art.136 alin. (8) lit. „a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019,  se propune aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad. Astfel, prpunerea, care va fi supusă votului are următoarea formă „Aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației aferent lunii octombrie 2020 în sumă totală de 1.426.911,36 lei către SC CET Hidrocarburi SA Arad”.Deși este un punct controversat, este de așteptat ca proiectul să treacă fără probleme.

  • Aradean spune:

    Ajutor la incalzire este un furt din buzunarul celor care nu folosesc sistemul centralizat.

Comentariile sunt închise.

Recomandările redacției