Comisari ai Gărzii Național de Mediu-Comisariatul Județean Arad în urma unei inspecții de mediu efectuată la o amenajarea piscicolă situată în UAT Zăbrani au constatat că societatea care deține această amenjare nu detine autorizatia de gospodarire a apelor pentru amenajarea piscicolă și nici nu a solicitat la A.N.A.R. – Administratia Bazinala de Apa Mures obţinerea unei autorizatii de gospodarire a apelor.
De asemenea societatea nu deține spaţii special amenajate pentru stocarea deşeurilor în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului si nu colecteaza deşeurile separat, acestea fiind amestecate cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite, inclusiv deseuri de azbeszt.
Având în vedere încălcarea prevederilor legale societatea a fost sancționată cu amendă de 40.000 lei dispunându-se măsuri pentru intrarea în legalitate a activității.

Recomandările redacției